Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

18:30 - 21:00
21/09/2020

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Đỗ Trọng Đạt

18:30 - 21:00
09/09/2020

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên

Ninh Huỳnh

Giảng viên

An Tiêm Dưa Hấu

Giảng viên

Nguyễn Thúy An

Giảng viên

Ducky

Giảng viên

Đỗ Trần Bình

19:00 - 21:30
11/08/2020

Khóa học Visual Design C4D

Giảng viên

Tiến Bùi

Giảng viên

An Tiêm Dưa Hấu

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D Basic

Giảng viên: Trương Phương Thanh

38
94
Khóa học offline

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

20
119
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

24
47
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

3
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

3

Cảm nhận từ học viên