Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Thuận Dương

18:30 - 21:00
04/01/2021

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

Triệu Quảng Khanh

14:30 - 17:00
26/12/2020

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên

Thành Nguyễn

18:30 - 21:00
23/12/2020

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Giảng viên

Tony Huỳnh

18:30 - 21:00
22/12/2020

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên

Nguyễn Thúy An

Giảng viên

Trần Thu Hương (Aka NdollTran)

18:30 - 21:00
15/12/2020

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên

Giảng viên

Trịnh Bảo Xuyên

09:30 - 11:30
12/12/2020

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên

Ducky

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

6
8
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

42
100
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

28
51
Khóa học offline

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: Tony Huỳnh

25
123

Cảm nhận từ học viên