• Khóa ngắn hạn

Khoá học Quay Phim Videography

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 22/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Tư Duy Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 23/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 29/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Thiết Kế UXUI Product Design

Ngày khai giảng: 29/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 31/07/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 31/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:45 - 21:30

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/08/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Hi-fi Prototype: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 12/08/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Dựng Phim Premiere

Ngày khai giảng: 13/08/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học Tư Duy Thiết Kế Logo

Ngày khai giảng: 16/09/2024

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame Animation Basic

Ngày khai giảng: 23/09/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX Compositing

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Trình độ: Cơ bản