Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
31
122
Hoàn thành học phí trước ngày 25/10 giảm 5% 
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
1
10
Hoàn thành học phí trước ngày 20/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Ninh Huỳnh
17
262
Hoàn thành học phí trước ngày 20/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
21
57
Hoàn thành học phí trước ngày 25/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên: Vân Trần
5
38
Hoàn thành học phí trước ngày 30/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Lương Thuý Vi
17
73
Hoàn thành học phí trước ngày 05/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
9
38
Hoàn thành học phí trước ngày 20/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

 • Giảng viên: Tiến Bùi
3
25
Hoàn thành học phí trước ngày 10/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
2
3
Hoàn thành học phí trước ngày 20/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
8
10
Hoàn thành học phí trước ngày 30/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Thư viện
4
14
Hoàn thành học phí trước ngày 15/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: TD Phương Bình
15
32
Hoàn thành học phí trước ngày 18/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
6
47
Hoàn thành học phí trước ngày 10/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
12
91
Hoàn thành học phí trước ngày 10/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: An Bùi
8
15
Hoàn thành học phí trước ngày 30/12 giảm 5%