Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Luân Nguyễn
32
294
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Blender 101 Modeling

 • Giảng viên: Thuận Dương
0
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Davinci Resolve Official

 • Giảng viên:
2
2
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thành Tín
21
48
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
20
103
Hoàn thành học phí trước ngày 08/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
29
80
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn  
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

 • Giảng viên: Tài Nguyễn
22
91
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Ninh Huỳnh
7
8
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
44
145
Hoàn thành học phí trước ngày 10/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim videography

 • Giảng viên: Nam Trịnh
6
53
Hoàn thành học phí trước ngày 20/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Triệu Quảng Khanh
7
57
Hoàn thành học phí trước ngày 14/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
18
42
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa Học Dựng Phim Quảng Cáo - Commercial Video Editing

 • Giảng viên: Ducky
0
Hoàn thành học phí trước ngày 17/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
0
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên:
5
15