Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
7
10
Hoàn thành học phí trước ngày 15/04 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
0
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
16
42
Hoàn thành học phí trước ngày 02/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
11
246
Hoàn thành học phí trước ngày 03/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thành Tín
7
32
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
9
84
Hoàn thành học phí trước ngày 06/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
6
Hoàn thành học phí trước ngày 05/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
13
60
Hoàn thành học phí trước ngày 15/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: TD Phương Bình
12
22
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: Tony Huỳnh
8
14
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Le Tan Jim
1
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
23
106
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic Nâng Cao

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
0
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
4
9
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Unn Thành
2
12
Hoàn thành học phí trước ngày 11/06 giảm 5%