Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
13
257
Hoàn thành học phí trước 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Nguyễn Hà Minh
0
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thư viện
9
37
Hoàn thành học phí trước ngày 15/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
2
3
Hoàn thành học phí trước ngày 05/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
28
117
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
21
56
Hoàn thành học phí trước ngày 20/08 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
16
71
Hoàn thành học phí trước ngày 10/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

 • Giảng viên: Trần Thi
15
Hoàn thành học phí trước ngày 20/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
10
89
Hoàn thành học phí trước ngày 15/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
1
10
Hoàn thành học phí trước ngày 20/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

 • Giảng viên: Tiến Bùi
3
25
Hoàn thành học phí trước ngày 25/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
8
10
Hoàn thành học phí trước ngày 10/09 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: TD Phương Bình
14
29
Hoàn thành học phí trước ngày 05/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: Tony Huỳnh
8
15
Hoàn thành học phí trước ngày 05/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
5
45
Hoàn thành học phí trước ngày 10/10 giảm 5%