Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: An Bùi
9
83
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
6
51
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Lương Thuý Vi
19
81
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
12
92
Hoàn thành học phí trước 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên: Vân Trần
5
39
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
19
267
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

 • Giảng viên: Giáp Võ
0
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
9
38
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
1
11
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
23
66
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

 • Giảng viên: Tiến Bùi
3
25
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Ninh Huỳnh
0
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

 • Giảng viên: Trần Thi
15
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
32
127
Hoàn thành học phí trước ngày 25/10 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

 • Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa
1
10
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 15%