Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
14
44
Hoàn thành học phí trước ngày 17/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Luân Nguyễn
30
288
Hoàn thành học phí trước ngày 17/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
15
115
Số lượng chỗ học là có hạn, hãy đăng ký giữ chỗ sớm!
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX Web Product

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
16
40
Hoàn thành học phí trước ngày 23/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
19
103
Hoàn thành học phí trước ngày 25/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Triệu Đình Nam
22
90
Hoàn thành học phí trước ngày 30/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
0
Hoàn thành học phí trước ngày 02/09 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Triệu Quảng Khanh
6
56
Hoàn thành học phí trước ngày 05/09 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Thư viện
5
15
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

 • Giảng viên: Nguyên Trần
2
20
Hoàn thành học phí trước ngày 16/06 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên:
5
40
Khóa học ngắn hạn

Khóa Học Dựng Phim Quảng Cáo - Commercial Video Editing

 • Giảng viên: Ducky
0
Hoàn thành học phí trước ngày 09/09 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Thư viện
2
Hoàn thành học phí trước ngày 14/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Thư viện
4
51
Hoàn thành học phí trước ngày 16/09 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

 • Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)
0
Hoàn thành học phí trước ngày 21/09 giảm 5%