39

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Ngày khai giảng: 26/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 26/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 26/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Vẽ Minh Họa - Digital Painting Nâng Cao

Ngày khai giảng: 26/07/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học thiết kế Logo Creation

Ngày khai giảng: 27/07/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 16/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 28/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Ngày khai giảng: 31/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 02/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Foundations of UX/UI Design

Ngày khai giảng: 02/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 03/08/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 03/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Visual Design C4D

Ngày khai giảng: 03/08/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 07/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 09/08/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 14:30 - 17:00

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.