Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Le Tan Jim
9
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
11
250
Hoàn thành học phí trước ngày 03/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: TD Phương Bình
12
24
Hoàn thành học phí trước ngày 15/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Lương Thuý Vi
14
65
Hoàn thành học phí trước ngày 15/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

 • Giảng viên: Trần Thi
14
Hoàn thành học phí trước ngày 15/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Nguyễn Hà Minh
0
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: Tony Huỳnh
8
14
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
9
Hoàn thành học phí trước 15/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
23
109
Hoàn thành học phí trước ngày 15/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic Nâng Cao

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
0
Hoàn thành học phí trước ngày 10/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

 • Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa
1
9
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
0
Hoàn thành học phí trước ngày 15/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

 • Giảng viên: Giáp Võ
0
Hoàn thành học phí trước ngày 20/07 giảm ngay 1.000.000 đ
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
10
84
Hoàn thành học phí trước ngày 01/08 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
5
10
Hoàn thành học phí trước ngày 08/08 giảm 5%