• Khóa video

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 bài (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Buổi học Maya Rigging Mí Mắt

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 6 bài (1h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Miễn phí

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 109 bài (17h49p)

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 153 bài (17h16p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 bài (9h37p)

Giảng viên: Châu Long

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Vẽ Digital Painting Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 55 bài (10h7p)

Giảng viên: Bảo Minh

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 57 bài (11h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 234 bài (21h59p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 33 bài (9h36p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 bài (9h24p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 103 bài (26h16p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 26 bài (7h44p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 141 bài (23h21p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 89 bài (10h59p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ