• Khóa video

Khóa học video Digital Painting Monster Design: Rồng Châu Âu

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 15 video (2h40p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 790,000đ

Khóa Học 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp [Online Video]

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 video (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Buổi học Maya Rigging Mí Mắt

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 6 video (1h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 108 video (17h21p)

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 160 video (18h12p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 video (9h37p)

Giảng viên: Châu Long

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Vẽ Digital Painting Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 54 video (10h24p)

Giảng viên: Bảo Minh

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 57 video (11h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 234 video (21h59p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa Học 2D Motion Graphic Nâng Cao [Online Video]

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 60 video (10h14p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,900,000đ - 1,520,000đ

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 44 video (10h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 video (9h32p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 99 video (21h7p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 video (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 25 video (7h43p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code