• Khóa video

Khóa học Digital Painting Basic [Online Video]

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 54 video (10h14p)

Giảng viên: Nguyễn Trung Nghĩa

Học phí: 1,750,000đ

Khóa học dựng phim Premiere [Online Video]

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 111 video (17h29p)

Giảng viên: Chí Nguyễn (Chis)

Học phí: 2,200,000đ

Khóa Học Tư Duy Dựng Phim Editor Thinking [Online Video]

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 43 video (14h22p)

Giảng viên: Ducky

Học phí: 1,750,000đ

Làm quen với ánh sáng Studio trong Cinema 4D

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 12 video (58p)

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Anh

Học phí: 790,000đ

C4D Broadcast: Chanel 4 Motion Logo

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 20 video (2h12p)

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Anh

Học phí: 990,000đ

Khóa học video Digital Painting Monster Design: Rồng Châu Âu

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 15 video (2h40p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 790,000đ

Khóa Học 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp [Online Video]

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 video (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Buổi học Maya Rigging Mí Mắt

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 6 video (1h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 108 video (17h21p)

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 169 video (19h15p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 video (9h37p)

Giảng viên: Châu Long

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 57 video (11h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 234 video (21h59p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa Học 2D Motion Graphic Nâng Cao [Online Video]

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 60 video (10h14p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,900,000đ - 1,520,000đ

Hiệu Ứng After Effect Advanced

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 44 video (10h22p)

Giảng viên: Phú Nguyễn

Học phí: 1,760,000đ