22

Khoá học dựng phim Premiere cơ bản online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 86 bài (11h34p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ

Khoá học After Effect Advanced Online (Motion Graphic)

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 79 bài (9h17p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 1,990,000đ

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 69 bài (9h8p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ

Khoá học 3D Maya Character Modeling Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 140 bài (36h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,450,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 81 bài (10h8p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 142 bài (23h30p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,700,000đ

Khoá học Digital Painting Basic Character Design Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 60 bài (5h5p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học chỉnh màu video Davinci Resolve Thực Chiến Online

Trình độ:

Thời lượng: 106 bài (27h15p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 3,150,000đ

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 26 bài (8h1p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Buổi Học After Effect Miễn Phí - Nhiều Hình Ảnh Gộp Thành Logo

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 7 bài (42p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: Miễn phí

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (20h57p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,450,000đ

Khóa học Motion Graphics & 2D Animation Basic to Intermediate Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 116 bài (21h56p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Học phí: 2,950,000đ

Buổi học Trackmatte trong After Effect

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 9 bài (1h3p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: Miễn phí

Buổi Học Hiệu Ứng Stroke Trong After Effect - Dây Leo Hoa Nở

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 5 bài (33p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: Miễn phí

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.