21

Khoá học dựng phim Premiere cơ bản online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 88 bài (11h36p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khoá học After Effect Advanced Online (Motion Graphic)

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 80 bài (9h36p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 1,990,000đ - 1,592,000đ

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 70 bài (9h9p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ - 800,000đ

Khoá học 3D Maya Character Modeling Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 140 bài (36h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 90 bài (11h0p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 142 bài (23h30p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,700,000đ - 2,160,000đ

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 bài (8h49p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

Khoá học Digital Painting Basic Character Design Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 60 bài (5h5p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học chỉnh màu video Davinci Resolve Thực Chiến Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 106 bài (27h15p)

Giảng viên: Tiến Bùi

Học phí: 3,150,000đ - 2,520,000đ

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 27 bài (8h2p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (20h57p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 71 bài (9h23p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 34 bài (9h37p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 235 bài (22h0p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.