20

Khoá học dựng phim Premiere cơ bản online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 88 bài (11h36p)

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 73 bài (9h53p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ - 800,000đ

Khoá học 3D Maya Character Modeling Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 145 bài (36h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 90 bài (11h0p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 141 bài (23h21p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 67 bài (8h37p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khoá học Digital Painting Basic Character Design Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 60 bài (5h5p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học chỉnh màu video Davinci Resolve Thực Chiến Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 48 bài (11h51p)

Giảng viên: Tiến Bùi

Học phí: 3,150,000đ - 2,520,000đ

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 26 bài (7h44p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 95 bài (23h33p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 73 bài (9h25p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 34 bài (9h37p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 235 bài (22h0p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,700,000đ - 2,160,000đ

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 111 bài (17h51p)

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.