60

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 29/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 16:30

Giảng viên: Luân Nguyễn

Học phí: 2,000,000đ

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 19/04/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

Học phí: 7,800,000đ

Khóa học thiết kế UX UI Digital Product Design

Ngày khai giảng: 20/04/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

Học phí: 11,800,000đ

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Ngày khai giảng: 24/04/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Giảng viên: Ninh Huỳnh

Học phí: 4,400,000đ

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Ngày khai giảng: 24/04/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Vân Hồ

Học phí: 3,500,000đ

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 26/04/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Lương Nhật Duy

Học phí: 3,500,000đ

Khóa học Figma UI-UX Design

Ngày khai giảng: 26/04/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Lê Minh Quang

Học phí: 3,900,000đ

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Ngày khai giảng: 04/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 09:00 - 11:30

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

Học phí: 3,900,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Ngày khai giảng: 04/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Tuấn Black

Học phí: 5,400,000đ

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 04/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Trương Quốc Bảo

Học phí: 3,900,000đ

Khoá học Cinema 4D Basic

Ngày khai giảng: 04/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

Học phí: 4,900,000đ

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Ngày khai giảng: 01/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Giảng viên: Minchou

Học phí: 4,400,000đ

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 15/06/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 14:30 - 17:00

Giảng viên: Đoàn Hoàng Kiệt

Học phí: 5,900,000đ

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 15/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Giảng viên: Cường Phạm

Học phí: 3,500,000đ

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 08/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Giảng viên: Đạt Nhân

Học phí: 4,900,000đ

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.