Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
17
46
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
17
41
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn  
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
30
291
Hoàn thành học phí trước ngày 01/10 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
20
103
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn  
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
20
46
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
28
80
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn  
Khóa học ngắn hạn

Khoá học thiết kế Logo Creation

 • Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt
0
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
42
142
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
22
90
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
9
12
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
4
31
Hoàn thành học phí trước ngày 11/10 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

 • Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)
2
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

 • Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong
0
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Thư viện
6
53
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
15
115
Hoàn thành học phí trước ngày 18/10 giảm 5%