69

Chương trình học UI/UX Product Design Completed

Lộ trình: 5 - 9 tháng

Chương Trình Học Multimedia Design Generalist

Lộ trình: 6 tháng

Chương trình học Animation & Motion Graphics Completed

Lộ trình: 6 - 12 tháng

Chương trình học Hậu Kỳ Phim - Video Post Production Completed

Lộ trình: 5 - 11 tháng

Chương trình học Thiết Kế Đồ Họa 2D Graphic Design Completed

Lộ trình: 6 - 11 tháng

Chương trình học Digital Painting Artist

Lộ trình: 6 tháng

Chương trình học 3D CGI Ultimate

Lộ trình: 5 - 6 tháng

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Ngày khai giảng: 13/07/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 19/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 09/08/2022

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học dựng phim Premiere

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Prototype 101: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 25/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 25/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 01/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Ngày khai giảng: 02/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khóa học Tư Duy Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 08/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 15/08/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:30

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 15/08/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.