• Khóa ngắn hạn

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Dựng Phim Premiere

Ngày khai giảng: 06/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 07/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 14/06/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 11/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:40 - 21:10

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 12/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00