• Blog
  • Review thư viện video bài học online được hỗ trợ khi học Offline/ Remote tại Keyframe

Review thư viện video bài học online được hỗ trợ khi học Offline/ Remote tại Keyframe

Review thư viện video bài học online được hỗ trợ khi học Offline/ Remote tại Keyframe

❗️Bị mất kiến thức do tới lớp trễ 

❗️Không thể tham dự buổi học vì những lý do bất khả kháng

❗️ Kiến thức môn học quá nhiều khiến bạn nhớ chỗ này, quên chỗ kia

Đừng lo, hãy để thư viện video bài học ONLINE của Keyframe giúp bạn!

Khi tham gia các khoá học OFFLINE hoặc REMOTE (trực tuyến với giảng viên) tại Keyframe, các bạn học viên đều được hỗ trợ bộ thư viện video bài học ONLINE giúp các bạn có thể ôn tập kiến thức, hoặc xem lại những phần mình bị sót trong quá trình học trên lớp một cách dễ dàng. Giúp không bỏ sót bất cứ kiến thức nào dù có vắng học!

Cùng nghe những review từ các bạn học viên về thư viện video bài học ONLINE tại Keyframe nhé ????