Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Giảng viên: Tiến Bùi

4
31
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

9
59
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

Giảng viên: Châu Long

23
110
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

9
12
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên: Thành Tín

25
52
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

11
13
Khóa học offline

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

0
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

23
95
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Giảng viên: Bình Tô

28
56