Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

1
1
Khóa học offline

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

4
4
Khóa học offline

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

27
124
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

2
7
Khóa học offline

Khóa học Visual Design C4D

Giảng viên: Đỗ Trần Bình

1
Khóa học offline

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên: Thuận Dương

3
9
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

31
23
Khóa học offline

Khóa học UIUX Web Product Design

Giảng viên: Hoàng Trâm

0
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên

33
60
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

8
9