Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học ngắn hạn

Khóa học Animation 101 Maya

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên Keyframe

1
Khóa học ngắn hạn

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

1
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên: Trần Thi

7
25
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

1
4
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên: Thuận Dương

2
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

20
118
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
3
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

22
92