Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
9
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

Giảng viên: Thư viện

4
14
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

2
3
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

Giảng viên: Lương Thuý Vi

16
72
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên: Vân Trần

5
38
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

21
57
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

Giảng viên: Giáp Võ

0
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Giảng viên: Minchou

29
118
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Le Tan Jim

11
Khóa học offline

Khóa học Tư Duy Dựng Phim - Film Montage Thinking

Giảng viên: Lê Hải Nam

0