• Blog
  • Laws of UX - Những nguyên tắc thiết kế UX mà các UX/UI Designer cần biết (Phần 1)

Laws of UX - Những nguyên tắc thiết kế UX mà các UX/UI Designer cần biết (Phần 1)

Laws of UX - Những nguyên tắc thiết kế UX mà các UX/UI Designer cần biết (Phần 1)

Laws of UX là những quy tắc và hiệu ứng tâm lý học hành vi cũng như tâm lý học nhận thức mà chúng ta có thể áp dụng trong thiết kế UX đối với sản phẩm và dịch vụ số.
Ở bài viết này, cùng mình tìm hiểu trước 5 định luật:

  • Aesthetic-Usability Effect
  • Doherty Threshold
  • Fitts’s Law
  • Hick’s Law
  • Jacob’s Law

1. Aesthetic-Usability Effect (Hiệu ứng dễ dùng do đẹp mắt)

Năm 1995, 2 nhà nghiên cứu Masaaki Kurosu và Kaori Kashimura chỉ ra rằng:

Các giao diện đẹp mắt sẽ khiến người dùng cảm thấy dễ dùng và họ sẽ dễ dàng tha thứ,
bỏ qua cho các vấn đề nhỏ khi sử dụng.

Nhưng cũng vì vậy mà khi kiểm tra tính khả dụng, hiệu ứng này sẽ khiến người thiết kế khó phát hiện ra các vấn đề về tính khả dụng của giao diện.

 

2. Doherty Threshold (Ngưỡng Doherty)

Năm 1982, nhà nghiên cứu Walter J.Doherty chỉ ra rằng:

Khoảng thời gian hệ thống phản hồi người dùng nên dưới 400 mili giây (0,4 giây)
để giữ sự tập trung và tăng năng suất làm việc cho người dùng.

Nếu thời gian phản hồi lâu hơn ngưỡng này, hệ thống cần hiển thị dấu hiệu thông báo đang tải để người dùng biết hệ thống vẫn đang xử lý yêu cầu của họ.

 

3. Fitts's Law (Định luật Fitts)

Năm 1954, nhà tâm lý học Paul Fitts chỉ ra rằng:

Thời gian để di chuyển, tiếp cận đến một đối tượng phụ thuộc vào khoảng cách và kích thước của đối tượng đó.

Trên giao diện, các đối tượng mà người dùng cần bấm vào nên được thiết kế đủ lớn, đặt ở vị trí người dùng dễ dàng tiếp cận.

 

4. Hick's Law (Định luật Hick)

Năm 1952, nhà tâm lý học William Edmund Hick chỉ ra rằng:

Càng đưa ra nhiều lựa chọn cho người dùng dùng thì họ càng mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

Đối với các nhiệm vụ phức tạp có nhiều lựa chọn, người thiết kế nên cân nhắc chia thành từng bước nhỏ để giảm tải cho người dùng.

 

5. Jacob's Law (Định luật Jacob)

Vào năm 2000, nhà nghiên cứu Jacob Nielsen chỉ ra rằng:

Người dùng sẽ kỳ vọng một website có cách hoạt động quen thuộc giống như các website khác
mà họ đã dành nhiều thời gian sử dụng trước đó.

Giao diện cần được thiết kế dựa trên kinh nghiệm sử dụng đã có của người dùng để học không phải học lại cách sử dụng.

Tránh thay đổi đột ngột những trải nghiệm quen thuộc của người dùng.

---

Nội dung được bảo chứng kiến thức bởi Anh. Lê Minh Quang - Giảng viên khóa học Figma UI Design tại Keyframe.

Bài viết được biên soạn & thiết kế minh họa bởi Keyframe Team.