Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

8
10
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên: Vân Trần

4
38
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Tiến Bùi

2
24
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

5
10
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

Giảng viên: Lê Anh Chi

10
84
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

Giảng viên: Giáp Võ

0
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
9
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic Nâng Cao

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Giảng viên: Minchou

23
109