Giảng viên

Nguyễn Đăng Khoa

Thầy Nguyễn Đăng Khoa có kinh nghiệm làm việc với Cinema 4D hơn 10 năm, Thầy là Founder kiêm CEO của Redbox Motion (Studio Motion 3D chuyên thực hiện các TVC quảng cáo 3D)

Giảng dạy 2 khóa học
107 học viên đã học
0