Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Sở hữu: Mãi mãi

Thời lượng: 169 video (19h15p)

Trình độ: Cơ bản

2,450,000đ 1,960,000đ

Mô tả Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Khóa học Cinema 4D Cơ Bản Online được xây dựng từ giáo trình Offline đang giảng dạy thực tế tại Keyframe.

-Giáo trình Khóa Học C4D Cơ Bản Online với hơn 160 bài học được chia thành 16 buổi học tương tự học Offline. Giúp bạn chủ động bố trí thời gian, thiết lập mục tiêu hoàn thành khóa học.

-Bạn có thể xem chi tiết các bài học trong menu Giáo Trình để hiểu rõ hơn về những kiến thức được giảng dạy trong khóa học.

-Sau khóa học Cinema 4D Cơ Bản bạn hoàn toàn nắm vững C4D ModelingTextureLightingRender và những kiến thức cơ bản của AnimationUVMographXpresso

-Khoá học Cinema 4D Basic Online phù hợp với những bạn là Motion DesignerGraphic Designer, muốn ứng dụng 3D vào tác phẩm của mình, muốn khám phá sáng tạo hơn nữa cùng 3D Design nhưng không có thời gian đến lớp tham gia Khóa học Cinema 4D Basic Offline tại Keyframe.

-Những cảm hứng sáng tạo với 3D từ Khoá học Cinema 4D Cơ Bản tạo tiền đề để bạn tự mình tiếp tục phát triển những kỹ năng chuyên sâu của Cinema 4D hoặc tham gia các khóa học Cinema 4D nâng cao TVC Online.

Tham gia group facebook "Cộng Đồng 3D CGI Việt Nam"

Giảng viên

 • Thầy Khanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đồ Họa 3D và 5 năm làm việc với Cinema 4D. Hiện Thầy đang là Senior General Artist tại VNG.

  Giáo trình

  • Lời mở đầu
  • Buổi 01 - Intro Cinema 4D

   -Giới thiệu phần mềm Cinema 4D và các sản phẩm được làm ra từ Cinema 4D.

   -Các khái niệm về 3D, Polygon, Vertex, Edge.

   -Workflow 3D.

   -So sánh các phần mềm 3D hiện nay.

   -Làm quen Cinema 4D, tạo các khối cơ bản.

   -Tìm hiểu cách Render cơ bản để xuất hình.

   -Giới thiệu các bài tập trong khóa Cinema 4D.

   • 1 - Tìm hiểu 3D Industry
   • 2 - Tìm hiểu 3D software
   • 3 - Tìm hiểu Cinema 4D
   • 4 - Tìm hiểu kiến thức 3D cơ bản
   • 5 - Tìm hiểu 3D Production Pipepline
  • Buổi 02 - Primitive Object

   -Giới thiệu các khối vật thể và các thao tác trên vật thể.

   -Hướng dẫn bài tập vẽ cái ghế, vẽ phi thuyền và con Robot.

   • 1 - Interface Cinema 4D
   • 2 - Tìm hiểu Navigation
   • 3 - Tìm hiểu Move - Scale - Rotation
   • 4 - Tìm hiểu Copy & Duplicate
   • 5 - Tìm hiểu C4D workflow
   • 6 - Tìm hiểu Customize layout
   • 7 - Tìm hiểu Parent group
   • 8 - Tìm hiểu tabs of prmitive object & coordinates
   • 9 - Ex chair
   • 10 - Tìm hiểu Attributes
   • 11 - Ex boom
  • Buổi 03 - Model Tools part 1

   -Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ cho việc Model.

   -Ứng dụng các công cụ trong Cinema 4D vẽ trái cam theo từng múi, vẽ Animal Figure, vẽ quả trứng chứa con rồng.

   • 1 - Tìm hiểu phương pháp modeling
   • 2 - Tìm hiểu Edit poly
   • 3 - Tìm hiểu Fence
   • 4 - Tìm hiểu Soft Selection
   • 5 - Ex Orange
   • 6 - Tìm hiểu Subdivision Surface
   • 7 - Tìm hiểu Normal
   • 8 - Tìm hiểu Extrude Bevel
   • 9 - Tìm hiểu chức năng Matrix Extrude
   • 10 - Tìm hiểu chức năng Knife & Cut
   • 11 - Hướng dẫn modeling vỏ trứng con rồng
   • 12 - Hướng dẫn modeling nón bảo hiểm 3/4
   • 13 - Hướng dẫn nhanh áp chất liệu & đổi màu
  • Buổi 04 - Model Tools part 2

   -Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ cho việc Model.

   -Thiết kế Logo Batman.

   -Ứng dụng các công cụ vẽ thùng rác, phi thuyền và cây cầu.

   • 1 - Tìm hiểu Symmetry
   • 2 - Tìm hiểu N-gon
   • 3 - Tìm hiểu set up background ref - Create polygon
   • 4 - Tìm hiểu Optimize - Melts - Dissolve
   • 5 - Thực hành Orange
   • 6 - Tìm hiểu Split Disconnect
   • 7 - Tìm hiểu Bridge
   • 8 - Thực hành Cup
   • 9 - Tìm hiểu Boole
   • 10 - Thực hành Die
   • 11 - Thực hành thiết kế xọt rác
   • 12 - Hướng dẫn render bằng C4D
  • Buổi 05 - Spline

   -Tìm hiểu các loại Spline
   -Tìm hiểu Motext
   -Thực hành

   • 1 - Tìm hiểu Spline
   • 2 - Tìm hiểu Spline Attributes
   • 3 - Tìm hiểu Spline Mask
   • 4 - Tìm hiểu Connect
   • 5 - Tìm hiểu Connect Spline Mask Extrude
   • 6 - Tìm hiểu Editable Spline
   • 7 - Create Outline
   • 8 - Tìm hiểu Chamfer
   • 9 - Ex Batman
   • 10 - Tìm hiểu Extrude
   • 11 - Tìm hiểu Sweep
   • 12 - Tìm hiểu Lathe & Loft
   • 13 - Thực hành vẽ chai nước
  • Buổi 06 - Deformer

   -Tìm hiểu các loại Deformer
   -Ứng dụng làm hoa sen, ngôi đền và cây cầu

   • 1 - Giới thiệu Deformer
   • 2 - Cách dùng Deformer
   • 3 - Deformer Attibututes
   • 4 - Tìm hiểu Bend, Bulge
   • 5 - Tìm hiểu FFD, Camera, Correction, Mesh
   • 6 - Tìm hiểu Explosion, Melt, Shatter, Explosion FX
   • 7 - Tìm hiểu Bevel
   • 8 - Tìm hiểu Displacer
   • 9 - Tìm hiểu Wind formula
   • 10 - Tìm hiểu Helix, Spline wrap
   • 11 - Tìm hiểu Collision
   • 12 - Thực hành modeling hoa sen
   • 13 - Thực hành modeling ngôi đền
   • 14 - Thực hành modeling cây cầu
  • Buổi 07 - Lookdev
   • 1 - Giới thiệu 3D Look Dev
   • 2 - Material là gì?
   • 3 - Tìm hiểu Layer Based & Node Based
   • 4 - Cách tạo Material
   • 5 - UV Mapping là gì?
   • 6 - Ex Box UV
   • 7 - Ex Cup UV
   • 8 - Ex Rocket
   • 9 - Render Engines
   • 10 - Giới thiệu RedShift Render
   • 11 - Render Settings
   • 12 - RedShift - Render Viewer
   • 13 - Hướng dẫn download & cài đặt Octane Render
   • 14 - Sơ lược cách sử dụng Octance cơ bản
   • 15 - Hướng dẫn Octane Render part 1
   • 16 - Hướng dẫn Octane Render part 1
   • 17 - Chất liệu của Octane
   • 18 - Ex Candies
   • 19 - Tìm hiểu Octane document
   • 20 - Thực hành Octane node editor candies part 1
   • 21 - Thực hành Octane node editor candies part 2
   • 22 - Thực hành Octane light candies
   • 23 - Thực hành Octane node editor candies part 3
   • 24 - Thực hành Octane node editor candies part 4
  • Buổi 08 - Materials
   • 1 - Giới thiệu Redshift Material
   • 2 - Redshift Material Preset
   • 3 - Base Properties
   • 4 - Tìm hiểu Diffuse
   • 5 - Tìm hiểu Reflection
   • 6 - Tìm hiểu Refraction
   • 7 - Tìm hiểu Emission
   • 8 - Tìm hiểu Alpha
   • 9 - Tìm hiểu Bump, Normal & Displacement
   • 10 - Thực hành add UV vào chiếc khiên
   • 11 - Thực hành add UV tên lửa
   • 12 - Thực hành add material vào phi thuyền
   • 13 - Thực hành tạo reflection cho vật thể và render
   • 14 - Thực hành áp chất liệu bằng bump & normal, displacement
   • 15 - Download bộ content browser có sẵn trong C4D
  • Buổi 09 - Lighting

   -Tìm hiểu về các loại đèn, ánh sáng
   -Tìm hiểu HDRI

   • 1 - Tìm hiểu Basic of Lighting
   • 2 - Tìm hiểu Lighting Techniques
   • 3 - Tìm hiểu Global Illumination & Ambient Occlusion
   • 4 - Tìm hiểu HDRI
   • 5 - Cách tạo Light
   • 6 - Tìm hiểu các loại Light
   • 7 - Tìm hiểu Redshift Light - Attributes
   • 8 - Tìm hiểu Target Tag
   • 9 - Tìm hiểu Volumetric
   • 10 - Tìm hiểu IES
   • 11 - Tìm hiểu Point Theory
   • 12 - Ex 3 Points Lights
   • 13 - Thực hành tạo Lighting
  • Buổi 10 - Animation & Camera Basic

   -Tìm hiểu 12 Principles of Animation
   -Các tab trong camera cần chú ý

   • 1 - Giới thiệu về Animation trong Cinema 4D
   • 2 - Lý thuyết 12 Principles of Animation
   • 3 - Hướng dẫn Graph Editor Basic - Animation Timeline Settings
   • 4 - Tìm hiểu Ease In / Ease Out
   • 5 - Ứng dụng Ease In / Ease Out làm Animation mượt hơn
   • 6 - Align to Spline
   • 7 - Hướng dẫn Camera Settings & Sử dụng Depth of Field
   • 8 - Hướng dẫn di chuyển Camera
   • 9 - Hướng dẫn bài tập Camera & Animation Camera
   • 10 - Hướng dẫn làm chuyển động căn phòng isometric
   • 11 - Extra: Hướng dẫn tạo môi trường cỏ
  • Buổi 11 - Mograph part 1
   • Tìm hiểu về Mograph part 1
   • 1 - Tìm hiểu Mograph
   • 2 - Tìm hiểu Cloner
   • 3 - Tìm hiểu Endpoint vs Per-step
   • 4 - Tìm hiểu Clones
   • 5 - Tìm hiểu Object Mode
   • 6 - Ex Cloner Animation with wind deformer
   • 7 - Ex Honey Comp
   • 8 - Intro Effector fields
   • 9 - Effector Plain and Fields
   • 10 - Effector Random
   • 11 - Effector Time
   • 12 - Effector Step
   • 13 - Effector Target
   • 14 - Effector Shader
  • Buổi 12 - Mograph part 2

   -Ứng dụng Effector tạo chuyển động vật thể.
   -Tìm hiểu Voronoi
   -Tìm hiểu Emitter
   -Tìm hiểu nâng cao Fracture

   • 1 - Tìm hiểu Voronoi Frature
   • 2 - Ex Statue
   • 3 - Ex Head
   • 4 - Tìm hiểu Fracture
   • 5 - Ex Shop Reveal
   • 6 - Tìm hiểu Tracer
   • 7 - Tìm hiểu Emitter
  • Buổi 13 - Dynamic

   -Tìm hiểu Voxel và Volume
   -Ứng dụng model con gấu, cây kem và bóng đèn

   • 1 - Tìm hiểu Dynamic
   • 2 - Thực hành Dynamic
   • 3 - Thực hành Simulate part 1
   • 4 - Thực hành Simulate part 2
  • Buổi 14 - Rigging Basic

   -Tìm hiểu cách Riging.

   -Ứng dụng Rigging bàn tay và nhân vật.

   • 1 - Rigging là gì?
   • 2 - Intro to Expresso
   • 3 - Ex Rigging a car with Expresso
   • 4 - Tìm hiểu IK với FK
   • 5 - Ex IK simple Robot arm
   • 6 - Tìm hiểu Constraints
   • 7 - Ex Giftbox
   • 8 - Ex Ferris wheel
   • 9 - Tìm hiểu Joint tool & Weight tool
   • 10 - Ex Rigging robot arm with Joints
   • Lời tạm biệt

Cảm Nhận Học Viên

Triệu Ngọc Dung

Khóa học vô cùng tuyệt vời! Tuy thầy dạy đôi lúc có bị rối, mất time chút nhưng bù lại, giáo trình, cách hướng dẫn giúp mình nhớ rất lâu. Cảm ơn keyframe, mình sẽ mua nhiều khóa học nữa khi có nhu cầu

Thông tin chi tiết

Dưới đây Video Showreel tác phẩm học viên Khóa học Cinema 4D Cơ Bản tại Keyframe.

Khóa học Cinema 4D Cơ Bản Online còn gì đặc biệt?

-Không phải đợi lịch khai giảng, bạn có thể đăng ký và bắt đầu học Cinema 4D bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ cần bạn có Internet.

-Học phí chỉ bằng 50% học phí của khóa học Cinema 4D Cơ Bản phiên bản Offline, giúp tiết kiệm chi phí nhưng giáo trình tương đương.

-Giáo trình liên tục Update và được kiểm nghiệm hiệu quả qua các khóa học Cinema 4D Offline đã tổ chức tại keyframe.

-Khóa học được hỗ trợ kiến thức qua hệ thống Email hỗ trợ của Keyframe, giúp bạn nhanh chóng vượt qua các khó khăn trong lúc học và thực hành.

 


Đừng ngần ngại!

*Hãy liện hệ với chúng tôi qua hotline (028)39972268 / 0778478568 hoặc chat ngay góc phải màn hình để được tư vấn.

FAQ

 • Hotline hỗ trợ và tư vấn!

  Đừng ngần ngại! Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

  Chat với Keyframe qua website hoặc qua Fanpage: https://www.facebook.com/KeyframeMultimediaSchool

  Hotline liên hệ tư vấn khoá học: (028)39972268

  Email: Support@keyframe.vn

  Trực tiếp tại trung tâm

  • HCM: Lầu M, 06 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM (Xem bản đồ)
   • Từ thứ 2 đến thứ 7 : 09h00 – 21h00
   • Chủ nhật : 09h00 - 17h00
  • Hà Nội: Số 1, Ngõ 21, Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội (Xem bản đồ)
   • Từ thứ 2 đến thứ 7 : 15h00 – 21h00
 • Hướng dẫn đặt mua khóa học

  Đặt mua tại website hoặc chat với trung tâm qua Fanpage: https://www.facebook.com/KeyframeMultimediaSchool

  Thanh toán học phí thông qua QR Pay / Visa khi đặt mua

  • Được kích hoạt khóa học ngay khi thanh toán xong

  Đóng học phí bằng tiền mặt hoặc charge thẻ tại Keyframe

  • Cơ sở HCM: Lầu M, 06 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM (Click xem bản đồ)   
   • Từ thứ 2 đến thứ 7 : 09h00 – 21h00
   • Chủ nhật :09h00 - 17h00
  • Cơ sở Hà Nội: Số 1, Ngõ 21, Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. (Xem bản đồ)
   • Từ thứ 2 đến thứ 7 : 15h00 – 21h00

  Đóng học phí thông qua chuyển khoản nhanh đến tài khoản

  • Vietcombank 
   • Tô Dương Phương Bình – 0071004405302
 • Có nên chọn hình thức học qua Video không?

  Tại Keyframe, chúng tôi đánh giá hình thức học Offline hoặc Remote Teaching với giảng viên qua Zoom/ Meet... vẫn là hình thức học hiệu quả nhất đối với ngành Thiết Kế Đồ Họa Multimedia. Vì thế, bạn không nên chọn học qua video nếu như bạn có điều kiện học Offline / Remote Teaching.

  Và còn một điều đặc biệt nữa khi học Offline/ Remote Teaching tại Keyframe là bạn sẽ được hỗ trợ thư viện video bài giảng online song song với học cùng giảng viên tại lớp để tăng tính hiệu quả về kiến thức cũng như hỗ trợ ôn tập tại nhà.

  Tuy nhiên, nếu trong trường hợp điều kiện không cho phép, cách trở về địa lý và thời gian thì Khóa học qua Video của chúng tôi vẫn sẵn sàng cùng bạn tiến bộ.

  Khác với những khóa học Video khác trên thị trường, những khóa học qua Video tại Keyframe được phát triển từ "Giáo trình" của Khóa học Offline. Các video bài giảng được tích góp và kiểm nghiệm chất lượng qua biết bao lần thu của giảng viên tại Keyframe.

  Nhược điểm khi học qua Video:

  • Dễ bị xao lãng, không tập trung.
  • Không tương tác trực tiếp với giảng viên, chỉ được hỗ trợ kiến thức qua chat.
  • Không được cấp chứng chỉ.

   

  Ưu điểm khi học qua Video:

  • Giáo trình đang được giảng dạy thực tế tại Keyframe, chúng tôi tự tin mang lại lượng kiến thức ngoài sự mong đợi của bạn.
  • Học bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào có kết nối internet, giúp bạn không bỏ sót bất cứ kiến thức nào.
  • Chủ động thời gian, học ngay bất cứ khi nào.
  • Tiết kiệm chi phí.
 • Nếu có khó khăn khi học thì được hỗ trợ như thế nào?

  Khi gặp khó khăn trong quá trình học ... Bạn chỉ cần mô tả chi tiết khó khăn bạn đang gặp phải và gửi đến cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi qua chat tại Fanpage https://www.facebook.com/KeyframeMultimediaSchool.

  Đội ngũ Keyframe luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!