Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Khóa online #3D
Thời lượng 153 bài (17h16p)
Sở hữu Mãi mãi
Trình độ Cơ bản
2,450,000đ 1,960,000đ

Mô tả Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Khóa học Cinema 4D Cơ Bản Online được xây dựng từ giáo trình Offline đang giảng dạy thực tế tại Keyframe.

-Giáo trình Khóa Học C4D Cơ Bản Online với hơn 160 bài học được chia thành 16 buổi học tương tự học Offline. Giúp bạn chủ động bố trí thời gian, thiết lập mục tiêu hoàn thành khóa học.

-Bạn có thể xem chi tiết các bài học trong menu Giáo Trình để hiểu rõ hơn về những kiến thức được giảng dạy trong khóa học.

-Sau khóa học Cinema 4D Cơ Bản bạn hoàn toàn nắm vững C4D ModelingTextureLightingRender và những kiến thức cơ bản của AnimationUVMographXpresso

-Khoá học Cinema 4D Basic Online phù hợp với những bạn là Motion DesignerGraphic Designer, muốn ứng dụng 3D vào tác phẩm của mình, muốn khám phá sáng tạo hơn nữa cùng 3D Design nhưng không có thời gian đến lớp tham gia Khóa học Cinema 4D Basic Offline tại Keyframe.

-Những cảm hứng sáng tạo với 3D từ Khoá học Cinema 4D Cơ Bản tạo tiền đề để bạn tự mình tiếp tục phát triển những kỹ năng chuyên sâu của Cinema 4D hoặc tham gia các khóa học Cinema 4D nâng cao TVC Online.

Tham gia group facebook "Cộng Đồng 3D CGI Việt Nam"

Giảng viên

 • Thầy Khanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đồ Họa 3D và 5 năm làm việc với Cinema 4D. Hiện Thầy đang là Senior General Artist tại VNG.

  Giáo trình

  • 1 Buổi Lời mở đầu
  • 1 Buổi Buổi 01 - Intro Cinema 4D

   -Giới thiệu phần mềm Cinema 4D và các sản phẩm được làm ra từ Cinema 4D.

   -Các khái niệm về 3D, Polygon, Vertex, Edge.

   -Workflow 3D.

   -So sánh các phần mềm 3D hiện nay.

   -Làm quen Cinema 4D, tạo các khối cơ bản.

   -Tìm hiểu cách Render cơ bản để xuất hình.

   -Giới thiệu các bài tập trong khóa Cinema 4D.

   • FREE 1 - Tìm hiểu 3D Industry
   • FREE 2 - Tìm hiểu 3D software
   • 3 - Tìm hiểu Cinema 4D
   • 4 - Tìm hiểu kiến thức 3D cơ bản
   • 5 - Tìm hiểu 3D Production Pipepline
  • 1 Buổi Buổi 02 - Primitive Object

   -Giới thiệu các khối vật thể và các thao tác trên vật thể.

   -Hướng dẫn bài tập vẽ cái ghế, vẽ phi thuyền và con Robot.

   • 1 - Interface Cinema 4D
   • 2 - Tìm hiểu Customize Layout
   • 3 - Thực hành bài tập tạo vật thể
   • 4 - Tìm hiểu Parent & Group
   • 5 - Tìm hiểu tabs of primitive object
   • 6 - Tìm hiểu Attributes
   • 7 - Thực hành modeling boom
   • 8 - Thực hành: Thiết kế Robot Part 1
   • 9 Thực hành: Thiết kế Robot Part 2
   • 10 Thực hành: Vẽ dây
   • 11 Thực hành: Vẽ phi thuyền
   • 12 Hướng dẫn sử dụng Studio Basic
  • 1 Buổi Buổi 03 - Model Tools part 1

   -Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ cho việc Model.

   -Ứng dụng các công cụ trong Cinema 4D vẽ trái cam theo từng múi, vẽ Animal Figure, vẽ quả trứng chứa con rồng.

   • 1 - Tìm hiểu phương pháp modeling
   • 2 - Tìm hiểu Edit poly
   • 3 - Tìm hiểu Fence
   • 4 - Tìm hiểu Soft Selection
   • 5 - Thực hành modeling trái cam
   • 6 - Tìm hiểu Subdivision Surface
   • 7 - Tìm hiểu Normal
   • 8 - Tìm hiểu Extrude Bevel
   • 9 - Tìm hiểu chức năng Matrix Extrude
   • 10 - Tìm hiểu chức năng Knife & Cut
   • 11 - Hướng dẫn modeling nón bảo hiểm
   • 12 - Thực hành: Thiết kế vỏ trứng
  • 1 Buổi Buổi 04 - Model Tools part 2

   -Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ cho việc Model.

   -Thiết kế Logo Batman.

   -Ứng dụng các công cụ vẽ thùng rác, phi thuyền và cây cầu.

   • 1 - Tìm hiểu Symmetry
   • 2 - Tìm hiểu N-gon
   • 3 - Tìm hiểu set up background ref - Create polygon
   • 4 - Tìm hiểu Optimize - Melts - Dissolve
   • 5 - Thực hành Orange
   • 6 - Tìm hiểu Split Disconnect
   • 7 - Tìm hiểu Bridge
   • 8 - Thực hành Cup
   • 9 - Tìm hiểu Boole
   • 10 - Thực hành Die
   • 11 - Thực hành modeling monster part 1
   • 12 - Thực hành modeling monster part 2
  • 1 Buổi Buổi 05 - Spline

   -Tìm hiểu các loại Spline
   -Tìm hiểu Motext
   -Thực hành

   • 1 - Tìm hiểu Spline
   • 2 - Tìm hiểu Spline Attributes
   • 3 - Tìm hiểu Spline Mask
   • 4 - Tìm hiểu Connect
   • 5 - Tìm hiểu Connect Spline Mask Extrude
   • 6 - Tìm hiểu Editable Spline
   • 7 - Create Outline
   • 8 - Tìm hiểu Chamfer
   • 9 - Ex Batman
   • 10 - Tìm hiểu Extrude
   • 11 - Tìm hiểu Sweep
   • 12 - Tìm hiểu Lathe & Loft
   • 14 - Thực hành bài tập Rabbit house part 2
   • 15 - Thực hành bài tập build môi trường nước part 1
   • 13 - Thực hành bài tập Rabbit house part 1
   • 17 - Thực hành bài tập build môi trường nước part 3
   • 16 - Thực hành bài tập build môi trường nước part 2
  • 1 Buổi Buổi 06 - Deformer

   -Tìm hiểu các loại Deformer
   -Ứng dụng làm hoa sen và ngôi đền

   • 1 - Giới thiệu Deformer
   • 2 - Cách dùng Deformer
   • 3 - Deformer Attibututes
   • 4 - Tìm hiểu Bend, Bulge
   • 5 - Tìm hiểu FFD, Camera, Correction, Mesh
   • 6 - Tìm hiểu Explosion, Melt, Shatter, Explosion FX
  • 1 Buổi Buổi 07 - UV Introduction

   -Tìm hiểu UV

   • 9 - Render Engines
   • 10 - Giới thiệu RedShift Render
   • 11 - Render Settings
   • 12 - Render Viewer
   • 13 - Thực hành Lookdev Redshift part 1
   • 1 - Giới thiệu 3D Look Dev
   • 2 - Material là gì?
   • 3 - Tìm hiểu Layer Based & Node Based
   • 4 - Cách tạo Material
   • 5 - UV Mapping là gì?
   • 6 - Ex Box UV
   • 7 - Ex Cup UV
   • 8 - Ex Rocket
   • 16 - Thực hành Lookdev Redshift part 4
   • 14 - Thực hành Lookdev Redshift part 2
   • 15 - Thực hành Lookdev Redshift part 3
  • 1 Buổi Buổi 08 - Texturing

   -What is texture?

   -Realistic vs cartoon texture

   -Layer based VS node based

   -Node editor

   -Group nodes, Show and hide ports

   -Node workflow

   -Color

   -Diffuse

   -Intensity

   -Emission

   -Alpha

   -Bump, Normal & Displacement

   -Content Browser

   -Create Texture (Dragon)

   -Seamless texture

   -Layer based Workflow

   -Layer based VS node based

   -Node based workflow

   -Node editor

   • 1 - Giới thiệu Redshift Material
   • 3 - Base Properties
   • 4 - Tìm hiểu Diffuse
   • 5 - Tìm hiểu Reflection
   • 6 - Tìm hiểu Refraction
   • 7 - Tìm hiểu Emission
   • 8 - Tìm hiểu Alpha
   • 2 - Redshift Material Preset
   • 9 - Tìm hiểu Bump, Normal & Displacement
  • 1 Buổi Buổi 09 - Lighting

   -Tìm hiểu về các loại đèn, ánh sáng
   -Tìm hiểu HDRI

   • 1 - Tìm hiểu Basic of Lighting
   • 2 - Tìm hiểu Lighting Techniques
   • 3 - Tìm hiểu Global Illumination & Ambient Occlusion
   • 4 - Tìm hiểu HDRI
   • 5 - Cách tạo Light
   • 6 - Tìm hiểu các loại Light
   • 7 - Tìm hiểu Redshift Light - Attributes
   • 9 - Tìm hiểu Volumetric
   • 10 - Tìm hiểu IES
   • 8 - Tìm hiểu Target Tag
   • 11 - Tìm hiểu Point Theory
   • 12 - Ex 3 Points Lights
   • 13 - Tìm hiểu Lighting trong C4D part 1
   • 14 - Tìm hiểu Lighting trong C4D part 2
   • 15 - Thực hành tạo Lighting
  • 1 Buổi Buổi 10 - Animation & Camera Basic

   -Tìm hiểu 12 Principles of Animation
   -Các tab trong camera cần chú ý

   • 1 - Giới thiệu về Animation trong Cinema 4D
   • 2 - Hướng dẫn Graph Editor Basic - Animation Timeline Settings
   • 3 - Tìm hiểu Ease In / Ease Out
   • 4 - Ứng dụng Ease In / Ease Out làm Animation mượt hơn
   • 5 - Align to Spline
   • 6 - Hướng dẫn Camera Settings & Sử dụng Depth of Field
   • 9 - Lý thuyết 12 Principles of Animation
   • 8 - Hướng dẫn bài tập Camera & Animation Camera
   • 7 - Hướng dẫn di chuyển Camera
  • 1 Buổi Buổi 11 - Mograph part 1

   -Tìm hiểu về Mograph part 1

   • 1 - Tìm hiểu Mograph
   • 2 - Tìm hiểu Cloner
   • 3 - Tìm hiểu Endpoint vs Per-step
   • 4 - Tìm hiểu Clones
   • 5 - Tìm hiểu Object Mode
   • 6 - Ex Cloner Animation with wind deformer
   • 7 - Ex Honey Comp
   • 8 - Intro Effector fields
   • 9 - Effector Plain and Fields
   • 10 - Effector Random
   • 11 - Effector Time
   • 14 - Effector Shader
   • 13 - Effector Target
   • 12 - Effector Step
  • 1 Buổi Buổi 12 - Mograph part 2

   -Ứng dụng Effector tạo chuyển động vật thể.
   -Tìm hiểu Voronoi
   -Tìm hiểu Emitter
   -Tìm hiểu nâng cao Fracture

   • 1 - Tìm hiểu Voronoi Frature
   • 2 - Ex Statue
   • 3 - Ex Head
   • 4 - Tìm hiểu Fracture
   • 5 - Ex Shop Reveal
   • 6 - Tìm hiểu Tracer
   • 7 - Tìm hiểu Emitter
  • 1 Buổi Buổi 13 - Dynamic

   -Tìm hiểu Voxel và Volume
   -Ứng dụng model con gấu, cây kem và bóng đèn

   • 1 - Thực hành Dynamic part 1
   • 2 - Thực hành Dynamic part 2
   • 7 - Thực hành Dynamic part 7
   • 5 - Thực hành Dynamic part 5
   • 3 - Thực hành Dynamic part 3
   • 4 - Thực hành Dynamic part 4
   • 6 - Thực hành Dynamic part 6
  • 1 Buổi Buổi 14 - Rigging Basic

   -Tìm hiểu cách Riging.

   -Ứng dụng Rigging bàn tay và nhân vật.

   • 10 - Ex Rigging robot arm with Joints
   • 1 - Rigging là gì?
   • 2 - Intro to Expresso
   • 3 - Ex Rigging a car with Expresso
   • 4 - Tìm hiểu IK với FK
   • 5 - Ex IK simple Robot arm
   • 6 - Tìm hiểu Constraints
   • 8 - Ex Ferris wheel
   • 9 - Tìm hiểu Joint tool & Weight tool
   • 7 - Ex Giftbox
  • 1 Buổi Lời tạm biệt

Cảm Nhận Học Viên

3 học viên recommended khóa học này

Triệu Ngọc Dung

Khóa học vô cùng tuyệt vời! Tuy thầy dạy đôi lúc có bị rối, mất time chút nhưng bù lại, giáo trình, cách hướng dẫn giúp mình nhớ rất lâu. Cảm ơn keyframe, mình sẽ mua nhiều khóa học nữa khi có nhu cầu

Nguyễn Văn Thiên Thanh

Hệ thống kiến thức ổn. Bài học ngắt ngắn quá nhiều, có nhiều video chỉ vài phút không mang bất kỳ nội dung đáng nhớ nào. Thầy dạy có tâm, nhưng hay quên quá nhiều, đôi khi trong video nghe thầy nhắc đi nhắc lại thầy quên hoặc không nhớ được tools ở đâu làm mình rất không hài lòng. Cảm ơn team.

Thông tin chi tiết

Dưới đây Video Showreel tác phẩm học viên Khóa học Cinema 4D Cơ Bản tại Keyframe.

Khóa học Cinema 4D Cơ Bản Online còn gì đặc biệt?

-Không phải đợi lịch khai giảng, bạn có thể đăng ký và bắt đầu học Cinema 4D bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ cần bạn có Internet.

-Học phí chỉ bằng 50% học phí của khóa học Cinema 4D Cơ Bản phiên bản Offline, giúp tiết kiệm chi phí nhưng giáo trình tương đương.

-Giáo trình liên tục Update và được kiểm nghiệm hiệu quả qua các khóa học Cinema 4D Offline đã tổ chức tại keyframe.

-Khóa học được hỗ trợ kiến thức qua hệ thống Email hỗ trợ của Keyframe, giúp bạn nhanh chóng vượt qua các khó khăn trong lúc học và thực hành.

 


Đừng ngần ngại!

*Hãy liện hệ với chúng tôi qua hotline (028)39972268 / 0778478568 hoặc chat ngay góc phải màn hình để được tư vấn.

FAQ

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ, vui lòng gọi: (028)39972268 | 0979106109 | 0778478568


 • Hotline hỗ trợ và tư vấn!

  Đừng ngần ngại! hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

  -Hotline liên hệ tư vấn khoá học: (028)39972268 | 0778478568 | 0979106109 

  -Hotline phản ánh chất lượng đào tạo: 0939478568

  -Email: Support@keyframe.vn

  -Địa chỉ: Lầu M, 06 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM (Click xem bản đồ)

 • Các hình thức ưu đãi học phí
   Hạng mục giảm Mức giảm
  Đăng ký 2 khóa trở lên Giảm 5%
  Học viên cũ Giảm 2% - 10% 


  Lưu ý: 
  *Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau. 

 • Hướng dẫn đăng ký và hoàn thành học phí!

  – Đăng ký đặt chỗ qua website, chat hoặc điện thoại trực tiếp đến hotline: 0778478568 / (028)39972268 / 0979106109
  – Keyframe đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học.

  * Hoàn thành học phí thông qua các hình thức sau:

  – Hoàn thành học phí trực tiếp (tiền mặt hoặc charge thẻ) tại trụ sở Keyframe

     Địa chỉ: Lầu M, 06 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM (Click xem bản đồ)
     + Từ thứ 2 đến thứ 6 : 09h00 – 21h00
     + Thứ 7: 09h00 – 21h00
     + Chủ nhật :09h00 - 17h00

  – Hoàn thành học phí thông qua chuyển khoản tại các ngân hàng sau

     + Vietcombank HCM chi nhánh Kỳ Đồng - HCM
        Tô Dương Phương Bình – 0071004405302

     + Techcombank HCM chi nhánh Trần Não - Quận 2 - HCM
        Tô Dương Phương Bình – 14020489908011

     + ACB Bank - HCM
        Tô Dương Phương Bình – 137199849

     + Agribank chi nhánh An Phú - HCM
        To Duong Phuong Binh - 1606205012230

  – Hoàn thành học phí tại nhà (Chỉ áp dụng tại HCM)

   

 • Có nên chọn hình thức học Online hay không?

  Tại Keyframe, chúng tôi đánh giá hình thức học Offline vẫn là hình thức học hiệu quả nhất đối với ngành Thiết Kế Đồ Họa Multimedia. Vì thế, bạn không nên chọn học Online nếu như bạn có điều kiện học Offline.

  Và còn một điều đặc biệt nữa khi học Offline tại Keyframe bạn sẽ được tặng kèm thư viện khóa học Online miễn phí song song với học Offline để tăng tính hiệu quả về kiến thức cũng như hỗ trợ ôn tập tại nhà.

  Tuy nhiên, nếu trong trường hợp điều kiện không cho phép, cách trở về địa lý và thời gian thì Khóa học Online của chúng tôi vẫn sẵn sàng cùng bạn tiến bộ.

  Khác với những khóa học Online đang bán trên mạng, những khóa học Online tại Keyframe được phát triển từ "Giáo trình" của Khóa học Offline. Các video bài giảng được tích góp và kiểm nghiệm chất lượng qua biết bao lần thu của giảng viên tại Keyframe.

  Vì thế, nếu bạn muốn học Thiết Kế Đồ Họa & Multimedia Online, hãy xem qua các khóa học đồ họa của Keyframe nhé. Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn.

  Nhược điểm khi học Online:

  Dễ bị xao lãng, không tập trung.

  Không tương tác trực tiếp với giảng viên, chỉ được hỗ trợ kiến thức qua Email.

  Không được cấp chứng chỉ.

  Ưu điểm khi học Online:

  Giáo trình đang được giảng dạy thực tế tại Keyframe, chúng tôi tự tin mang lại lượng kiến thức ngoài sự mong đợi của bạn.

  Học bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào có kết nối internet, giúp bạn không bỏ sót bất cứ kiến thức nào.

  Chủ động thời gian, học bất cứ khi nào bạn rảnh.

  Tiết kiệm chi phí.

 • Nếu có khó khăn khi học thì được hỗ trợ như thế nào?

  Keyframe có tính năng hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình học bên trong khóa học của bạn... Bạn chỉ cần mô tả chi tiết khó khăn bạn đang gặp phải và gửi đến cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

  Đội ngũ Keyframe luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!