Kết quả tìm kiếm:

Buổi học Maya Rigging Mí Mắt

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 6 bài (1h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Miễn phí

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 109 bài (17h49p)

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Diễn Họa Kiến Trúc Nội Thất 3D Blender

Trình độ: Cơ bản

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 153 bài (17h16p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 234 bài (21h59p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Visual Design C4D

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 28/03/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 103 bài (26h16p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa học Animation 101 Maya

Trình độ: Cơ bản

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 03/04/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Trình độ: Nâng cao

Khoá học Cinema 4D Basic

Ngày khai giảng: 15/05/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học 3D Maya Character Modeling Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 144 bài (36h56p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ