Kết quả tìm kiếm:

Khóa học Dựng Phim Capcut Social Video Editing

Ngày khai giảng: 14/11/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 44 video (10h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Advanced

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Davinci Resolve Official

Trình độ: Cơ bản

Khóa Học Làm Phim Youtube Film Making

Trình độ: Cơ bản

Khóa Học Editor Thinking - Tư Duy Dựng Phim

Trình độ: Nâng cao

Thiết Kế Kịch Bản Phim Quảng Cáo

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 25 video (7h43p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 141 video (23h22p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khoá học chỉnh màu video Davinci Resolve Thực Chiến Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 47 video (11h50p)

Giảng viên: Tiến Bùi

Học phí: 3,150,000đ - 2,520,000đ

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 23/10/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học Chỉnh Màu Phim Premiere

Trình độ: Nâng cao

Khoá học Quay Phim Videography

Ngày khai giảng: 02/10/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học dựng phim nâng cao

Trình độ: Nâng cao