Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học ngắn hạn

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Davinci Resolve Official

Giảng viên: Nguyễn Trọng Thùy Khanh

2
2
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

7
57
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

15
115
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Thư viện

6
53
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

2
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

0
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Giảng viên: Tiến Bùi

4
31
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

9
12
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

22
90