Kết quả tìm kiếm:

Khóa học Hi-fi Prototype: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 10/04/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học Thiết Kế Minh Họa Illustration

Trình độ: Nâng cao

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 bài (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 bài (9h24p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khóa học Animation & Motion Graphics Advanced

Trình độ: Nâng cao

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame Animation Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 17/04/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:30

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 08/05/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 24/04/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00