Kết quả tìm kiếm:

Khóa học Motion Graphic & Animation Hà Nội

Ngày khai giảng: 07/05/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Làm quen với ánh sáng Studio trong Cinema 4D

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 12 video (58p)

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Anh

Học phí: 790,000đ

C4D Broadcast: Chanel 4 Motion Logo

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 20 video (2h12p)

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Anh

Học phí: 990,000đ

Khóa học Hi-fi Prototype: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 11/06/2024

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học Thiết Kế Minh Họa Illustration

Ngày khai giảng: 04/06/2024

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp [Online Video]

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 video (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khóa Học 2D Motion Graphic Nâng Cao [Online Video]

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 60 video (10h14p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,900,000đ - 1,520,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 video (9h32p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khóa học 2D Character Animation Exploration

Ngày khai giảng: 08/05/2024

Trình độ: Trung cấp - Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 22:00

3 phong cách diễn hoạt nhân vật Walk Cycle trong After Effects

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 19 video (2h7p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 790,000đ - 632,000đ

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame Animation Basic

Trình độ: Cơ bản

Khoá học Cinema 4D Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 21/05/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:30

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 08/05/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 04/06/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30