Kết quả tìm kiếm:

Khóa Học Thiết Kế Minh Họa Illustration

Ngày khai giảng: 07/02/2023

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 66 bài (8h36p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 bài (9h24p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,700,000đ - 1,360,000đ

Khóa học Animation & Motion Graphics Advanced

Trình độ: Nâng cao

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame Animation Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 13/02/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:30

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 05/12/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00