Giảng viên

Cáo Yurii

Thầy Cáo Yurii là một Designer có kinh nghiệm thiết kế với Photoshop ở nhiều lĩnh vực như Truyền Thông, Web, Game... Từng là Senior Graphic Design tại VNG, hiện Thầy Cáo Yurii là Freelance Designer.

Giảng dạy 2 khóa học
1.542 học viên đã học
3