Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Nguyễn Trọng Thùy Khanh

6
29
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

8
11
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Thư viện

1
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

6
55
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

Giảng viên: Nguyễn Anh Huyền

5
15
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên: Thành Tín

13
41