Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học ngắn hạn

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

0
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên: Trần Thi

2
20
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

1
2
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên: Thuận Dương

0
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

15
115
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

Giảng viên: Lê Anh Chi

20
104
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

7
8
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Maya Animation Basic

Giảng viên: Thư viện

1
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

9
12