Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

1
4
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

3
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

15
15
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

9
12
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

24
47
Khóa học offline

Khóa Học Editor Thinking - Tư Duy Dựng Phim

Giảng viên: Ducky

1
Khóa học offline

Khóa học Visual Design C4D

Giảng viên: Đỗ Trần Bình

0
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Giảng viên: Tiến Bùi

4
32
Khóa học offline

Môn học Xây Dựng và Phát Triển Kịch Bản - Storytelling

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

0