Giảng viên

Ngô Nguyễn Phong

Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực âm thanh hậu kỳ cho phim truyền hình và phim rạp tại Katana Post Production. Hiện là CTO và founder của Peace Media, một Audio Studio âm thanh hậu kỳ cho TV series, TVC và Feature Film có trụ sở tại TP.CHM

Giảng dạy 1 khóa học
78 học viên đã học
0