• Blog
  • Những font chữ dễ dùng cho mọi dự án thiết kế

Những font chữ dễ dùng cho mọi dự án thiết kế

Những font chữ dễ dùng cho mọi dự án thiết kế

Thời gian là vàng là bạc. Nếu bạn đang phải tốn hàng giờ chỉ để lựa font chữ, vậy thử ngay mấy font dưới đây cho nhanh nhé:

 

Montserrat

 

Open Sans

 

Lato

 

Roboto

 

Myriad Pro

 

Quicksand

 

Helvetica

 

UTM Avo

 

--- 

Typography là một trong các yếu tố quan trọng của bất kì thiết kế nào. Nếu bạn đang tìm một lớp học chuyên sâu về cách sử dụng Typography trong thiết kế , hãy tham khảo khóa học Typography Foundation tại Keyframe nhé: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-typography-foundation-85.html

Bài viết được tổng hợp, biên soạn và thiết kế minh họa bởi Keyframe Team.