Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

8
10
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Tiến Bùi

2
24
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
9
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic Nâng Cao

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

6
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Nguyễn Hà Minh

0
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

Giảng viên: Trần Thi

14
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

Giảng viên: Lương Thuý Vi

13
61
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên: Thành Tín

8
33