Đinh Khang Nhiên

Giảng viên

Đinh Khang Nhiên

Là họa sĩ hoạt hình nhiều năm kinh nghiệm. Từng là họa sĩ tại Sundog Studio, họa sĩ Layout tại Armada TMT Studio, Leader Posing Layout tại Vintata Studio... Hiện đang là họa sĩ hoạt hình tự do.

Giảng dạy

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame Animation Basic

Trình độ: Cơ bản