Kết quả tìm kiếm:

Khóa học Typography Foundation

Ngày khai giảng: 27/03/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa Học Thiết Kế Minh Họa Illustration

Trình độ: Nâng cao

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 bài (9h37p)

Giảng viên: Châu Long

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 57 bài (11h22p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Trình độ: Nâng cao

Khoá học thiết kế Logo Creation

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Ngày khai giảng: 05/06/2023

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 89 bài (10h59p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Trình độ: Cơ bản

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 73 bài (9h51p)

Giảng viên: Cáo Yurii

Học phí: 1,450,000đ - 1,160,000đ

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 12/04/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Ngày khai giảng: 12/04/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 08/05/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Tư Duy Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 01/04/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học Vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 11/04/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 14:30 - 17:00