Giảng viên

Đạt Nhân

Thầy Đạt Nhân có kinh nghiệm hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực 3D đặc biệt là Maya. Từng đảm nhận những vị trí chuyên môn cao tại Digital Work Vietnam (2008-2009), Sparx Vietnam (2009-2011 ) Sparx-Virtuos (2012-2020)

Giảng dạy 1 khóa học
38 học viên đã học
0