Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

3
Khóa học offline

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
10
Khóa học offline

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên: Thuận Dương

2
5
Khóa học offline

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Giảng viên: Lê Quốc Đạt

2
2
Khóa học offline

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên Keyframe

7
27
Khóa học offline

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
6
Khóa học offline

Môn học Xây Dựng và Phát Triển Kịch Bản - Storytelling

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

0
Khóa học offline

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên: Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

1
4
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0
Khóa học offline

Khoá học quay phim videography

Giảng viên: Nguyễn Vũ Huy

8
56