Giảng viên

Triệu Quảng Khanh

Thầy Khanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đồ Họa 3D và 5 năm làm việc với Cinema 4D. Hiện Thầy đang là Senior General Artist tại VNG.

Giảng dạy 2 khóa học
272 học viên đã học
0