Thuận Dương

Giảng viên

Thuận Dương

Thầy Thuận Dương với hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 3D bằng phần mềm Blender. Từng làm việc cho 2 công ty Outsourcing Game lớn tại TPHCM là Glass Egg và Sparx. Hiện Thầy là Freelancer và cũng từng tham gia nhiều dự án Game và Film với tư cách freelancer...

Giảng dạy

Khóa Học Blender Hard Surface Modeling

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 234 video (21h59p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,900,000đ - 2,320,000đ

Khóa học Blender Commercial Product

Ngày khai giảng: 09/09/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30