Kết quả tìm kiếm:

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 156 bài (17h45p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (22h43p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Trình độ: Nâng cao