Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu

8
10
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

Giảng viên: Trần Thi

15
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Nguyễn Hà Minh

0
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

Giảng viên: Cáo Yurii

13
255
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
9
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Le Tan Jim

10
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Giảng viên: Minchou

26
113
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên: Vân Trần

4
38