Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học ngắn hạn

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

18
42
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

7
57
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Giảng viên: Minchou

44
145
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim videography

Giảng viên: Nam Trịnh

6
53
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

7
8
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Giảng viên: Tài Nguyễn

22
91
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Giảng viên: Nguyễn Tuyến

29
80
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

Giảng viên: Châu Long

20
103