Giảng viên

Vân Trần

Giảng viên Vân Trần có hơn 8 năm kinh nghiệm trong nghề dựng phim ở nhiều lĩnh vực và hậu kỳ chương trình truyền hình, hiện là Freelance Video Editor.

Giảng dạy 2 khóa học
158 học viên đã học
1