Trương Phương Thanh

Giảng viên

Trương Phương Thanh

Animator tại Glowing Studio / Có kinh nghiệm làm việc với After Effect & Motion Graphic hơn 5 năm.

Giảng dạy

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 24/07/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:45 - 21:30

Cảm nhận học viên

Nguyễn Xuân Vĩnh - 20K85PT

Thầy Thanh rất nhiệt tình hướng dẫn và sửa bài cho học viên. Chất lượng khoá học rất tốt.