Giảng viên

Thành Nguyễn

Thầy Thành Nguyễn đã có hơn 5 năm làm việc trong lĩnh vực Motion Graphic và Visual Video. Từng tham gia làm việc trong những dự án với các khách hàng lớn như: Heineken, Vichy, Sting Espresso, Lazada... Hiện tại Thầy Thành đang là Motion Designer tại Gojek Vietnam và cũng là Motion Designer Freelance

Giảng dạy 1 khóa học
97 học viên đã học
0