Thành Nam

Giảng viên

Thành Nam

Anh. Nam Nguyễn có kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực Multimedia Design & 3D Fluid Simulation. Từng làm việc tại Brandidas Vietnam và Redbox Studio. Hiện anh Nam Nguyễn là Freelancer 3D Artist.

Giảng dạy

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 28/03/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30