Thành Nam

Giảng viên

Thành Nam

Anh. Nam Nguyễn có kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực Multimedia Design & 3D Fluid Simulation. Từng làm việc tại Brandidas Vietnam và Redbox Studio. Hiện anh Nam Nguyễn là Freelancer 3D Artist.

Giảng dạy

Khóa học Blender Commercial Product

Ngày khai giảng: 24/06/2024

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Cảm nhận học viên

Phạm Trần Anh Khôi - 23RK14N - Remote

Buồn khi nhận ra đã kết thúc môn, muốn học thêm nội dung mới từ thầy. Nhờ thầy làm em cảm thấy không tốt về mĩ thuật nhưng đã cho thấy em có con đường khác để đi. Em sẽ tiếp tục học nếu thầy có dạy thêm về modeling và sculpting trên blender