Giảng viên

Shelley Nguyễn

Có kinh nghiệm hơn 9 năm làm việc trong lĩnh vực Dựng Phim - Hậu Kỳ Phim. Từng có thời gian 4 năm làm việc trong agency về giải trí, tổ chức sự kiện, quảng cáo cho doanh nghiệp như MOV Communications, Sỹ Luân Entertainment, Stars Park Entertainment. Từ 2017 đến nay là Leader Team hậu kỳ tại NMMedia.

Giảng dạy

Khóa học dựng phim Premiere

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.