Giảng viên

Quy Trần

Xuất thân là Kiến Trúc Sư, có kinh nghiệm hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực Diễn Họa Kiến Trúc, Nội - Ngoại Thất. Từng đảm nhận vị trí Kiến Trúc Sư và 3D Artist tại các công ty Thiết Kế Kiến Trúc như Architect at P&K Design, Gema Architecture & Interior Design. Hiện Thầy Quy Trần là Freelance 3D Artist

Giảng dạy

Khóa học Blender 101 Modeling

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Khóa Học Diễn Họa Kiến Trúc Nội Thất 3D Blender

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.