Giảng viên

Ninh Huỳnh

Giảng viên Ninh Huỳnh có kinh nghiệm làm việc với Photoshop hơn 7 năm. Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, Thầy làm việc và nghiên cứu chuyên sâu về mảng Manipulation và Digital Imaging. Hiện Thầy Ninh Huỳnh đang là Freelancer Digital Imaging chuyên thiết kế ấn phẩm, poster quảng cáo...

Giảng dạy 2 khóa học
104 học viên đã học
0