Giảng viên

Nguyễn Tuyến

Thầy Nguyễn Tuyến có kinh nghiệm hơn 4 năm làm việc sáng tạo video Motion Graphic & Animation. Từng làm việc, cộng tác sản xuất Video cho các Brand lớn như CGV, Pepsi Co, Abbott, Huggie, Acecook, Zalo, Lazada, Generali… Hiện nay, Thầy đang làm việc ở vị trí Motion Artist tại Manabie và cũng là một Freelance Motion Designer.

Giảng dạy 2 khóa học
255 học viên đã học
0