Giảng viên

Nguyễn Tuyến

Có kinh nghiệm hơn 4 năm làm việc sáng tạo video Motion Graphic, hiện là Freelance Moiton Designer.

Giảng dạy 1 khóa học
185 học viên đã học
0