Giảng viên

Nguyên Trần

Thầy Nguyên Trần có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực 3D Modeling cho hoạt hình và quảng cáo. Từ năm 2009 cho đến nay, Thầy Nguyên Trần đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại DIGITAL WORKS VIETNAM. Character Team Leader, Mentor, Training Supervisor at VIRTUOS SPARX VIETNAM. Head of Modelling Department at VINTATA / VINGROUP VIETNAM. Hiện tại Thầy là Freelancer 3D CG cho nhiều Post Production tại HCM.

Giảng dạy 1 khóa học
16 học viên đã học
0