Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Thầy Lê Thanh Bình có kinh nghiệm hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực Dựng Phim & Hậu Kỳ Phim, hiện là Senior Editor tại kênh truyền hình VTC9, Founder RVA Production.

Giảng dạy 2 khóa học
514 học viên đã học
2