Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Thầy Nguyễn Thanh Bình có kinh nghiệm hơn 9 năm làm việc trong lĩnh vực Dựng Phim & Hậu Kỳ Phim, từng là Senior Editor tại kênh truyền hình VTC9, hiện Thầy là Founder RVA Production.

Giảng dạy 2 khóa học
828 học viên đã học
2