Giảng viên

Nguyễn Thành

Anh Nguyễn Thành có hơn 5 năm làm việc với After Effects, từng hợp tác thực hiện dự án cùng FPT Online; Logivan; Greenway; FPT.AI... Hiện Anh đang là Motion Designer, Visual Composer tại Hivelab Vina
.

Giảng dạy 1 khóa học
4 học viên đã học
0