Giảng viên

Nguyễn Hoàng Quân

Thầy Nguyễn Hoàng Quân có kinh nghiệm làm việc với Cinema 4D hơn 10 năm. Hiện Thầy Quân là Freelance 3D Artist, chuyên thực hiện Motion Graphic 3D và TVC Quảng Cáo 3D.

Giảng dạy 3 khóa học
584 học viên đã học
1