Giảng viên

Nguyễn Anh Huyền

Giảng viên Nguyễn Anh Huyền là một chuyên gia trong hậu kỳ kỹ xảo VFX cho phim với kinh nghiệm hơn 6 năm. Từng tham gia sản xuất hậu kỳ nhiều phim quảng cáo và phim chiếu rạp tại Việt Nam. Hiện Thầy Huyền đang là Freelancer VFX Artist.

Giảng dạy 3 khóa học
51 học viên đã học
0