Giảng viên

Lương Thuý Vi

Senior Editor tại Chái Đào Production. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành dựng phim hơn 7 năm.

Giảng dạy 1 khóa học
162 học viên đã học
1