Giảng viên

Lộc Nguyễn

Có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và UI/UX, Hiện anh Lộc Nguyễn đang là Senior UI/UX Designer tại Rooster Beer Vietnam.

Giảng dạy

Khóa học Figma UI Design

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.