Giảng viên

Lê Quốc Đạt

Thầy Lê Quốc Đạt xuất thân từ trường Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh, đã từng tham gia các dự án điêu khắc cho sản phẩm của Marvel HongKong và các Branding về Statue tại khu vực Đông Nam Á. Là artist 3D chính trong các dự án như “ Gìn vàng giữ ngoc” cùng với Sài Gòn Vi Vu, “ Lam Mộc Kỷ” cùng với Việt Sử Kiêu Hùng, “ Thánh Gióng”,.. Thầy Lê Quốc Đạt cũng là founder của 8K Studios, mong muốn nâng tầm sản phẩm của điêu khắc Việt Nam và thông qua điêu khắc quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Việt đến toàn thế giới. Hiện Thầy đang giữ vị trí là Head of Technical tại 8K Studios.

Giảng dạy 1 khóa học
0 học viên đã học
0