Đinh Tiến Thành

Giảng viên

Đinh Tiến Thành

Anh Đinh Tiến Thành có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Product Design. Từng là Senior UI/UX Designer tại FPT Infomation, hiện anh đang làm Senior UI/UX Designer tại FPT Head Office.

Giảng dạy

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 11/07/2023

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:40 - 21:10

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 07/06/2023

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00